Betrokken collega's

 

De digitalisering maakt snelle en grote stappen. Ook in ons vak is dit goed merkbaar en heeft het een behoorlijke impact op onze huidige werkzaamheden.

Wij als PV Accountants vinden het daarom belangrijk om de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te vergroten. Door de interne mobiliteit te stimuleren, en met name het creëren van een proactieve houding ten aanzien van je eigen ontwikkeling is hierin cruciaal. Het gaat er ons om dat onze medewerkers nu én in de toekomst gemotiveerd, competent en productief aan het werk blijven. Een leven lang leren en bewust werken aan je eigen duurzame inzetbaarheid is dan ook van groot belang!

Met de verleende subsidie (subsidieregeling ESF 2014-2020) door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid konden wij in oktober 2018 starten met ons traject Duurzame inzetbaarheid PV Accountants.