Over ons › Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

De rol van de accountant zal de komende jaren veranderen. PV Accountants vindt het daarom belangrijk om de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers te vergroten. Het stimuleren van interne mobiliteit, maar met name het creëren van een proactieve houding ten aanzien van eigen ontwikkelingen is hierin cruciaal. Het gaat er om dat medewerkers nu én in de toekomst gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Om dit te bereiken is een leven lang leren en het bewust werken aan je eigen duurzame inzetbaarheid cruciaal.